BÁNH PHÔNG TÔM THƯỢNG HẠNG 200g

Mã sản phẩm: 30QVHFU
Lượt xem: 823

Thành phần / Ingredients / Ingrédients:

VN: Bột sắn (Sulphites), Tôm (25%) (Crustacean), Đường, Muối, Tỏi, Chất tăng cường:

Bột ngọt (E621), Chất làm tăng: Natri Bicarbonate, Điều chỉnh độ axit: Axít citric...

E: Tapioca our (Sulphites), Shrimp (25%) (Crustacean), Sugar, Salt, Garlic, Flavour

Enhancer: Monosodium glutamate (E621), Raising Agent: Sodium Bicarbonate,

Acidity Regulator: Citric Acid...

F: Farine de tapioca (sultes), crevette (25%) (crustacés), sucre, sel, ail, exhausteur de

goût: glutamate monosodique ( E621), poudre à laver : bicarbonate de sodium,

correcteur d’acidité : acide citrique...

Hướng dẫn bảo quản:

Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, không để nơi có mùi lạ, hóa chất độc hại hoặc tác nhân gây ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm.

Storage instructions: Store in a cool, dry place, away from any foreign smell, noxious chemicals or agents that aect the quality of the product.

 

Chi tiết sản phẩm

Thành phần / Ingredients / Ingrédients:

VN: Bột sắn (Sulphites), Tôm (25%) (Crustacean), Đường, Muối, Tỏi, Chất tăng cường:

Bột ngọt (E621), Chất làm tăng: Natri Bicarbonate, Điều chỉnh độ axit: Axít citric...

E: Tapioca our (Sulphites), Shrimp (25%) (Crustacean), Sugar, Salt, Garlic, Flavour

Enhancer: Monosodium glutamate (E621), Raising Agent: Sodium Bicarbonate,

Acidity Regulator: Citric Acid...

F: Farine de tapioca (sultes), crevette (25%) (crustacés), sucre, sel, ail, exhausteur de

goût: glutamate monosodique ( E621), poudre à laver : bicarbonate de sodium,

correcteur d’acidité : acide citrique...

 

Hướng dẫn/Cooking direction:

VN: Nhúng bánh phồng tôm vô chảo dầu ở nhiệt độ 170C – 190C. Lấy bánh ra khi

bánh đã nở và nổi lên bề mặt. Để lên giấy cho ráo dầu và thưởng thức.

E: Deep fry Vietnamese Prawn Crackers in clean vegetable oil at a temperature

betweeb 170C – 190C. Remove the crackers from the oil when they expand and

oat to the surface. Drain on paper towel and serve.

F: Freir les crupucs vietnamiens dans de l’huile végétale proper entre 170C – 190C.

Enlevez les crupucs de l’huile dès qu’ils sont élargis et ottent à la surface. Egouttez

sur du papier absorbant et servez.

 

Hướng dẫn bảo quản:

Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, không để nơi có mùi lạ, hóa chất độc hại hoặc tác nhân gây ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm.

Storage instructions: Store in a cool, dry place, away from any foreign smell, noxious chemicals or agents that aect the quality of the product.

 

Thông tin cảnh báo:

 Không sử dụng đối với người có khả năng mẫn cảm hoặc dị ứng với các thành phần trong sản phẩm. Warning Information: Not for use in people who may be allergic or allergic to ingredients in the product.

Không sử dụng sản phẩm hết hạn sử dụng / Do not use expired products