sản phẩm

Đậu Đen

Đậu Đen

Đậu Đen

Khối lượng tịnh: 350 g

Thành Phần: Đậu đen

Sản phẩm của Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất Minh Hảo

Địa chỉ sản xuất: 27/8 ấp Nam Thới, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

Đậu Đen
SKU: 3202

Đậu Đen

Khối lượng tịnh: 350 g

Thành Phần: Đậu đen

Sản phẩm của Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất Minh Hảo

Địa chỉ sản xuất: 27/8 ấp Nam Thới, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

Nấm Mèo

Nấm Mèo

Nấm Mèo ( Cắt Sợi )

Khối lượng tịnh: 1 kg

Thành Phần: Nấm mèo

Sản phẩm của Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất Minh Hảo

Địa chỉ sản xuất: 27/8 ấp Nam Thới, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

Nấm Mèo
SKU: 15VUBYY

Nấm Mèo ( Cắt Sợi )

Khối lượng tịnh: 1 kg

Thành Phần: Nấm mèo

Sản phẩm của Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất Minh Hảo

Địa chỉ sản xuất: 27/8 ấp Nam Thới, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

Tiêu Đen

Tiêu Đen

Tiêu Đen ( Xay )

Khối lượng tịnh: 500g

Thành Phần: Tiêu 

Sản phẩm của Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất Minh Hảo

Địa chỉ sản xuất: 27/8 ấp Nam Thới, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

Tiêu Đen
SKU: 14XLSBV

Tiêu Đen ( Xay )

Khối lượng tịnh: 500g

Thành Phần: Tiêu 

Sản phẩm của Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất Minh Hảo

Địa chỉ sản xuất: 27/8 ấp Nam Thới, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

Mè Trắng

Mè Trắng

Mè Trắng

Khối lượng tịnh: 250g

Thành Phần: Mè Trắng

Sản phẩm của Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất Minh Hảo

Địa chỉ sản xuất: 27/8 ấp Nam Thới, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

Mè Trắng
SKU: 13YWTZI

Mè Trắng

Khối lượng tịnh: 250g

Thành Phần: Mè Trắng

Sản phẩm của Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất Minh Hảo

Địa chỉ sản xuất: 27/8 ấp Nam Thới, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

Me Den

Me Den

Mè Đen 

Khối lượng tịnh: 250g

Thành Phần: Mè Đen

Sản phẩm của Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất Minh Hảo

Địa chỉ sản xuất: 27/8 ấp Nam Thới, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

Me Den
SKU: 12XSOJS

Mè Đen 

Khối lượng tịnh: 250g

Thành Phần: Mè Đen

Sản phẩm của Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất Minh Hảo

Địa chỉ sản xuất: 27/8 ấp Nam Thới, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

Bún Tươi ( Khoai Mỡ và Bí Đỏ )

Bún Tươi ( Khoai Mỡ và Bí Đỏ )

Bún Tươi (Làm Từ Khoai Mỡ và Bí Đỏ)

Khối lượng tịnh: 400g

Thành phần: gạo, Bí đỏ, khoai mỡ, nước

Hướng dẫn sử dụng:

 1. Cho vắt bún vào nước đang sôi nấu khoảng 1 – 2 (phút)
 2. Vớt bún ra cho vào nước lạnh và tách tơi sợi bún rồi vớt ra để ráo nước.
 3. Cho 1 muỗng dầu thực vật vào và trộn đều để các sợi bún không dính với nhau.
 4. Dùng bún xào với rau thịt và các gia vị khác hoặc dùng với nước lèo tùy thích.

Sản phẩm của Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất Minh Hảo

Địa chỉ sản xuất: 27/8 ấp Nam Thới, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

Bún Tươi ( Khoai Mỡ và Bí Đỏ )
SKU: 3141

Bún Tươi (Làm Từ Khoai Mỡ và Bí Đỏ)

Khối lượng tịnh: 400g

Thành phần: gạo, Bí đỏ, khoai mỡ, nước

Hướng dẫn sử dụng:

 1. Cho vắt bún vào nước đang sôi nấu khoảng 1 – 2 (phút)
 2. Vớt bún ra cho vào nước lạnh và tách tơi sợi bún rồi vớt ra để ráo nước.
 3. Cho 1 muỗng dầu thực vật vào và trộn đều để các sợi bún không dính với nhau.
 4. Dùng bún xào với rau thịt và các gia vị khác hoặc dùng với nước lèo tùy thích.

Sản phẩm của Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất Minh Hảo

Địa chỉ sản xuất: 27/8 ấp Nam Thới, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

Bún Tươi ( Gạo Lứt )

Bún Tươi ( Gạo Lứt )

Bún Tươi (Làm Từ Gạo Lứt)

Khối lượng tịnh: 400g

Thành phần: gạo, nước

Hướng dẫn sử dụng:

 1. Cho vắt bún vào nước đang sôi nấu khoảng 3 – 5 (phút)
 2. Vớt bún ra cho vào nước lạnh và tách tơi sợi bún rồi vớt ra để ráo nước.
 3. Cho 1 muỗng dầu thực vật vào và trộn đều để các sợi bún không dính với nhau.
 4. Dùng bún xào với rau thịt và các gia vị khác hoặc dùng với nước lèo tùy thích.

Sản phẩm của Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất Minh Hảo

Địa chỉ sản xuất: 27/8 ấp Nam Thới, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

Bún Tươi ( Gạo Lứt )
SKU: 2SFQHF

Bún Tươi (Làm Từ Gạo Lứt)

Khối lượng tịnh: 400g

Thành phần: gạo, nước

Hướng dẫn sử dụng:

 1. Cho vắt bún vào nước đang sôi nấu khoảng 3 – 5 (phút)
 2. Vớt bún ra cho vào nước lạnh và tách tơi sợi bún rồi vớt ra để ráo nước.
 3. Cho 1 muỗng dầu thực vật vào và trộn đều để các sợi bún không dính với nhau.
 4. Dùng bún xào với rau thịt và các gia vị khác hoặc dùng với nước lèo tùy thích.

Sản phẩm của Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất Minh Hảo

Địa chỉ sản xuất: 27/8 ấp Nam Thới, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

Phở Việt Nam ( Gạo Lứt )

Phở Việt Nam ( Gạo Lứt )

Phở Việt Nam (Làm Từ Gạo Lứt)

Khối lượng tịnh: 400g

Thành phần: bột gạo, tinh bột sắn, nước

Hướng dẫn sử dụng:

 1. Cho vắt phở Việt Nam vào nước đang sôi,nấu khoảng 4-6 (phút).
 2. Vớt phở ra cho vào nước lạnhvà tách tơi sợi phở rồi vớt ra để ráo nước.
 3. Cho 1 muỗng dầu thực vật vào và trộn đều để các sợi phở không dính với nhau.
 4. Dùng phở xào với rau thịt và các gia vị khác hoặc dùng với nước lèo tùy thích.

Sản phẩm của Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất Minh Hảo

Địa chỉ sản xuất: 27/8 ấp Nam Thới, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

Phở Việt Nam ( Gạo Lứt )
SKU: 8QYGKX

Phở Việt Nam (Làm Từ Gạo Lứt)

Khối lượng tịnh: 400g

Thành phần: bột gạo, tinh bột sắn, nước

Hướng dẫn sử dụng:

 1. Cho vắt phở Việt Nam vào nước đang sôi,nấu khoảng 4-6 (phút).
 2. Vớt phở ra cho vào nước lạnhvà tách tơi sợi phở rồi vớt ra để ráo nước.
 3. Cho 1 muỗng dầu thực vật vào và trộn đều để các sợi phở không dính với nhau.
 4. Dùng phở xào với rau thịt và các gia vị khác hoặc dùng với nước lèo tùy thích.

Sản phẩm của Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất Minh Hảo

Địa chỉ sản xuất: 27/8 ấp Nam Thới, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

Bánh Tráng ( Dùng Cho Chả Giò )

Bánh Tráng ( Dùng Cho Chả Giò )

Bánh Tráng (Dùng Cho Chả Giò)

Khối lượng tịnh: 200g

Thành phần: gạo, tinh bột sắn, muối, nước

 

Hướng dẫn sử dụng:

- Dùng để chế biến thực phẩm như: chả giò, gỏi cuốn, bì cuốn.

Sản phẩm của Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất Minh Hảo

Địa chỉ sản xuất: 27/8 ấp Nam Thới, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

Bánh Tráng ( Dùng Cho Chả Giò )
SKU: MOUBZY

Bánh Tráng (Dùng Cho Chả Giò)

Khối lượng tịnh: 200g

Thành phần: gạo, tinh bột sắn, muối, nước

 

Hướng dẫn sử dụng:

- Dùng để chế biến thực phẩm như: chả giò, gỏi cuốn, bì cuốn.

Sản phẩm của Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất Minh Hảo

Địa chỉ sản xuất: 27/8 ấp Nam Thới, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

Bánh Tráng ( Dùng Cho Gỏi Cuốn )

Bánh Tráng ( Dùng Cho Gỏi Cuốn )

Bánh Tráng (Dùng Cho Gỏi Cuốn)

Thành phần: gạo, tinh bột sắn, muối, nước

 

Hướng dẫn sử dụng:

- Dùng để chế biến thực phẩm như: chả giò, gỏi cuốn, bì cuốn.

Sản phẩm của Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất Minh Hảo

Địa chỉ sản xuất: 27/8 ấp Nam Thới, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

Bánh Tráng ( Dùng Cho Gỏi Cuốn )
SKU: 3028

Bánh Tráng (Dùng Cho Gỏi Cuốn)

Thành phần: gạo, tinh bột sắn, muối, nước

 

Hướng dẫn sử dụng:

- Dùng để chế biến thực phẩm như: chả giò, gỏi cuốn, bì cuốn.

Sản phẩm của Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất Minh Hảo

Địa chỉ sản xuất: 27/8 ấp Nam Thới, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

Miến Đậu Xanh

Miến Đậu Xanh

Miến Đậu Xanh 200g

Khối lượng tịnh: 200g

Thành phần: bột khoai tây, Đậu xanh, nước

 Hướng dẫn sử dụng:

 1. Cho vắt miến đậu xanh vào nước đang sôi nấu khoảng 1-2 phút.
 2. Vớt miến ra cho vào nước lạnh và tách tơi sợi miến rồi vớt ra để ráo nước.
 3. Cho 1 muỗng dầu thực vật vào rồi trộn đều để các sợi miến không dinh vào
 4. Dùng Miến xào với rau, thịt, các gia vị khác hoặc dùng với nước lèo tùy thích
Miến Đậu Xanh
SKU: 19JHOOR

Miến Đậu Xanh 200g

Khối lượng tịnh: 200g

Thành phần: bột khoai tây, Đậu xanh, nước

 Hướng dẫn sử dụng:

 1. Cho vắt miến đậu xanh vào nước đang sôi nấu khoảng 1-2 phút.
 2. Vớt miến ra cho vào nước lạnh và tách tơi sợi miến rồi vớt ra để ráo nước.
 3. Cho 1 muỗng dầu thực vật vào rồi trộn đều để các sợi miến không dinh vào
 4. Dùng Miến xào với rau, thịt, các gia vị khác hoặc dùng với nước lèo tùy thích
Bánh Hỏi

Bánh Hỏi

Bánh Hỏi 400g

Khối lượng tịnh: 400g

Thành phần: bột gạo, tinh bột sắn, nước

 Hướng dẫn sử dụng:

 1. Cho bánh hỏi khô vào 01 cái tô lớn.
 2. Nấu 01 nồi nước sôi.
 3. Đổ nước sôi vào tô bánh hỏi khô cho nước ngập hơn mặt bánh hỏi
 4. Trộn nhẹ, khoảng 60 giây, ta vớt bánh hỏi ra ngoài để ráo trong khoảng 3 phút
 5. Sau đó, ta có thể sử dụng như bánh hỏi tươi.
Bánh Hỏi
SKU: 3042

Bánh Hỏi 400g

Khối lượng tịnh: 400g

Thành phần: bột gạo, tinh bột sắn, nước

 Hướng dẫn sử dụng:

 1. Cho bánh hỏi khô vào 01 cái tô lớn.
 2. Nấu 01 nồi nước sôi.
 3. Đổ nước sôi vào tô bánh hỏi khô cho nước ngập hơn mặt bánh hỏi
 4. Trộn nhẹ, khoảng 60 giây, ta vớt bánh hỏi ra ngoài để ráo trong khoảng 3 phút
 5. Sau đó, ta có thể sử dụng như bánh hỏi tươi.
Bún Bò Huế

Bún Bò Huế

Bún Bò Huế

Khối lượng tịnh: 400g

Thành phần: gạo, nước

Hướng dẫn sử dụng:

 1. Cho vắt bún bò Huế vào nước đang sôi,nấu khoảng 13-15 (phút).
 2. Vớt bún ra cho vào nước lạnh và tách tơi sợi bún rồi vớt ra để ráo nước.
 3. Cho 1 muỗng dầu thực vật vào và trộn đều để các sợi bún không dính với nhau.
 4. Dùng với nước lèo và các chế biến khác

Sản phẩm của Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất Minh Hảo

Địa chỉ sản xuất: 27/8 ấp Nam Thới, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

Bún Bò Huế
SKU: 3035

Bún Bò Huế

Khối lượng tịnh: 400g

Thành phần: gạo, nước

Hướng dẫn sử dụng:

 1. Cho vắt bún bò Huế vào nước đang sôi,nấu khoảng 13-15 (phút).
 2. Vớt bún ra cho vào nước lạnh và tách tơi sợi bún rồi vớt ra để ráo nước.
 3. Cho 1 muỗng dầu thực vật vào và trộn đều để các sợi bún không dính với nhau.
 4. Dùng với nước lèo và các chế biến khác

Sản phẩm của Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất Minh Hảo

Địa chỉ sản xuất: 27/8 ấp Nam Thới, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

Bún Tươi

Bún Tươi

Bún Tươi

Khối lượng tịnh: 400g

Thành phần: gạo, nước

Hướng dẫn sử dụng:

 1. Cho vắt bún vào nước đang sôi nấu khoảng 6 – 8 (phút)
 2. Vớt bún ra cho vào nước lạnh và tách tơi sợi bún rồi vớt ra để ráo nước.
 3. Cho 1 muỗng dầu thực vật vào và trộn đều để các sợi bún không dính với nhau.
 4. Dùng bún xào với rau thịt và các gia vị khác hoặc dùng với nước lèo tùy thích.

Sản phẩm của Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất Minh Hảo

Địa chỉ sản xuất: 27/8 ấp Nam Thới, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

Bún Tươi
SKU: 5JEDKS

Bún Tươi

Khối lượng tịnh: 400g

Thành phần: gạo, nước

Hướng dẫn sử dụng:

 1. Cho vắt bún vào nước đang sôi nấu khoảng 6 – 8 (phút)
 2. Vớt bún ra cho vào nước lạnh và tách tơi sợi bún rồi vớt ra để ráo nước.
 3. Cho 1 muỗng dầu thực vật vào và trộn đều để các sợi bún không dính với nhau.
 4. Dùng bún xào với rau thịt và các gia vị khác hoặc dùng với nước lèo tùy thích.

Sản phẩm của Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất Minh Hảo

Địa chỉ sản xuất: 27/8 ấp Nam Thới, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

BÚN GẠO NÀNG THƠM

BÚN GẠO NÀNG THƠM

BÚN GẠO NÀNG THƠM

BÚN GẠO NÀNG THƠM
SKU: 27EUNNJ

BÚN GẠO NÀNG THƠM

Hủ Tiếu Dai

Hủ Tiếu Dai

HỦ TIẾU DAI (Sa Đéc)

Thành phần: bột gạo, tinh bột sắn, nước

Hướng dẫn bảo quản: nơi khô ráo thoáng mát.

Hướng dẫn sử dụng:

 1. Cho vắt hủ tiếu dai vào nước đang sôi,nấu khoảng 10-12 (phút).
 2. Vớt hủ tiếu dai ra cho vào nước lạnh và tách tơi sợi hủ tiếu dai rồi vớt ra để ráo nước.
 3. Cho 1 muỗng dầu thực vật vào và trộn đều để các sợi hủ tiếu dai không dính với nhau.
 4. Dùng hủ tiếu dai xào với rau thịt và các gia vị khác hoặc dùng với nước lèo tùy thích.

Sản phẩm của Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất Minh Hảo

Địa chỉ sản xuất: 27/8 ấp Nam Thới, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

Hủ Tiếu Dai
SKU: 3059

HỦ TIẾU DAI (Sa Đéc)

Thành phần: bột gạo, tinh bột sắn, nước

Hướng dẫn bảo quản: nơi khô ráo thoáng mát.

Hướng dẫn sử dụng:

 1. Cho vắt hủ tiếu dai vào nước đang sôi,nấu khoảng 10-12 (phút).
 2. Vớt hủ tiếu dai ra cho vào nước lạnh và tách tơi sợi hủ tiếu dai rồi vớt ra để ráo nước.
 3. Cho 1 muỗng dầu thực vật vào và trộn đều để các sợi hủ tiếu dai không dính với nhau.
 4. Dùng hủ tiếu dai xào với rau thịt và các gia vị khác hoặc dùng với nước lèo tùy thích.

Sản phẩm của Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất Minh Hảo

Địa chỉ sản xuất: 27/8 ấp Nam Thới, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

12