Hủ tiếu dai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 07/MINHHAO/2018

  1. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT MINH HẢO

Địa chỉ: 27/8 Ấp Nam Thới, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028-37104116                              Fax: 028 - 37100338

E-mail: minhhao@minhhaofood.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 41S8021150

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 19/2016/GCNATTP-KT. Ngày Cấp/Nơi cấp: 06/03/2017- UBND Huyện Hóc Môn. (đối với cơ sở thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định)

  1. Thông tin về sản phẩm
  2. Tên sản phẩm: HỦ TIẾU DAI
  3. Thành phần: Bột gạo, tinh bột sắn, nước.
  4. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 12 Tháng kể từ ngày sản xuất, Ngày sản xuất và hạn sử dụng được in trên nhãn.
  5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: Khối lượng tịnh: 400g; Sản phẩm được chứa trong bao bì PE,PP.
  6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm (trường hợp thuê cơ sở sản xuất): CSSX Minh Hảo. Địa chỉ : 27/8 Ấp Nam Thới, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

  1. IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

 

-  Quyết định 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/02/2007: quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóc học trong thực phẩm.

- QCVN 8-2:20011/BYT: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn kim loại nặng trong thực phẩm.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

 

 

Thành phố Hồ Chính Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2018

                 ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
                              (Ký tên, đóng dấu)

 

 Đã ký

 

 

HUTIEUDAI