Tuyển dụng

Cơ Sở SX MINH HẢO 

CẦN TUYỂN 

1. 50 Công nhân làm bún gạo, phở , hủ tiếu khô...

Được hướng dẫn chỉ việc, có chỗ ở lại. 

Liên hệ nộp hồ sơ Phỏng vấn trực tiếp. 028-37104116 - 0907787327 A Quyền