XUẤT KHẨU

Chúng tôi cung cấp cho các bạn một số hình ảnh về chúng tôi.

1. Thành phẩm đóng thùng kỹ lưỡng trước khi xuất khẩu.

2. Bên cạnh sản phẩm của Minh Hảo, Cơ Sở cũng xuất khẩu tổng hợp những sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng, với giá ưu đãi.

3. Đóng Const :